Zum Inhalt springen
 1. Beginpagina
 2. Gegevensbescherming

Gräper
Privacyverklaring

Gegevensbescherming en -beveiliging voor klanten en gebruikers hebben voor Gräper een hoge prioriteit. De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens al onze zakelijke processen is voor ons daarom heel belangrijk.
Deze privacyverklaring licht toe welke informatie van u door het bezoeken van onze website wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt. De verklaring geldt echter niet voor websites van andere bedrijven die een link naar deze website van Gräper bevatten of waarnaartoe onze website een link heeft opgenomen.
Uw gegevens worden in overeenstemming met de actueel geldende verordening met betrekking tot gegevensbescherming uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld en alleen ten behoeve van de bescherming van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.
Alleen als u voorafgaand toestemming hebt verleend, gebruiken wij deze gegevens ook voor productgerichte enquêtes en marketingdoeleinden.
De doorgifte van persoonsgegevens naar overheidsinstellingen vindt alleen plaats in het kader van wettelijke verplichtingen.
Ten opzichte van particuliere derden worden uw gegevens niet zonder uw toestemming geopenbaard.

Onze medewerkers worden door ons verplicht tot het beschermen van de vertrouwelijkheid en het in acht nemen van de relevante voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.


Art. 1 Informatie met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens Art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:
Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Ida-Gräper-Weg 1
26197 Ahlhorn
Tel.: 04435 / 303-0
info@graeper-gruppe.de

Directeuren van de BV.: Dr. Ralf Jungblut, Jens Peters

Onze functionaris gegevensbescherming, dhr. Babak Geller, kunt u bereiken onder:
Babak Geller
Externe functionaris gegevensbescherming
p/a PIQMA Consulting GmbH
Vogelsanger Weg 8
50354 Hürth
Tel.: + 49 / 22 33 / 405 45 01
E-Mail: b.geller@piqma.de of ino@piqma.de

(3) Als u per e-mail of het contactformulier met ons contact opneemt, worden door u verstrekte gegevens (uw mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij zodra de opslag niet langer nodig is, of wij beperken de verwerking in het geval dat er wettelijke bewaartermijnen gelden.

(4) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van ingehuurde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder in detail over de bijbehorende procedures. Daarbij vermelden wij ook de vaststaande criteria voor de duur van de opslag

Art. 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of wissing,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.


(2) U heeft bovendien het recht om bij een toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art. 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief bezoek van onze website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen (juridische basis is art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG).

 • IP-adres
 • datum en tijd van het bezoek
 • tijdsverschil met de tijdzone Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het bezoek (de concrete pagina-URL)
 • bezoekstatus/HTTP-statuscode
 • de opgevraagde hoeveelheid data
 • website, van waaraf u onze website bezoekt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface
 • taal en versie van de browsersoftware.


(2) Behalve het verzamelen van bovengenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en aan de door u gebruikte browser worden gekoppeld, zodat er informatie naar de plaatser van het cookie (in dit geval ons) wordt doorgegeven. Cookies kunnen geen programma's of virussen op uw computer opslaan. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan omvang en functie hieronder worden toegelicht:

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u uw browser afsluit. Daartoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee de verschillende browserverzoeken tot de gecombineerde sessie kunnen worden herleid. Daardoor kan uw computer herkend worden als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser afsluit.

c) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijv. het accepteren van zgn. third party-cookies (cookies van derden) of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er evenwel op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

d) Wij gebruiken cookies om u voor de vervolgbezoeken te kunnen herkennen, mocht u een account bij ons hebben. Anders moet u bij elk bezoek opnieuw inloggen.

g) De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw flash-plugin. Verder gebruiken wij HTML5-storage objects, die op het apparaat dat u gebruikt worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens los van de door gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u niet wilt dat flash-cookies worden verwerkt, moet u daar een add-on voor installeren, bijv. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects voorkomen door de browser in de privémodus te gebruiken. Bovendien adviseren wij u om uw cookies en uw browsergeschiedenis regelmatig handmatig te wissen

Art. 4 Aanvullende informatie m.b.t. gegevensbescherming

Deze website gebruikt Matomo, een webanalyseplatform, om het gedrag van bezoekers te analyseren. In tegenstelling tot andere web analytics tools maakt Matomo geen gebruik van cookies.
Matomo verzamelt en verwerkt gegevens zoals het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, het apparaattype, de bezochte pagina's en de tijd die op de pagina's wordt doorgebracht. Deze gegevens worden anoniem geanalyseerd en geaggregeerd om ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag en om onze website te optimaliseren.
Omdat Matomo geen cookies gebruikt, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgegeven aan derden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd door de laatste twee bytes te verwijderen om ondubbelzinnige toewijzing te voorkomen.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Matomo op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.
Houd er rekening mee dat door het deactiveren van cookies bepaalde functies van onze website beperkt kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat uw privacy en de bescherming van uw gegevens worden beschermd wanneer u Matomo gebruikt.
Voor meer informatie over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming.


Ahlhorn, oktober 2018