Zum Inhalt springen
Elley Service mit Erfahrung

De energietransitie
motor.

  1. Beginpagina
  2. Groep
  3. Duurzaamheid

Wij denken duurzaam aan de toekomst
een stap verder gedacht

Vanwege de klimaatverandering heeft een verdere uitbreiding van de hernieuwbare energiebronnen de hoogste prioriteit. Behalve moderne zonne- en windkrachtcentrales spelen daarbij ook andere technologieën een centrale rol, zoals het benutten van aardwarmte, biomassa of waterkracht.

Om de duurzaam geproduceerde "groene" stroom ook effectief te kunnen gebruiken, zijn sterke stroomnetten en slimme transformatorstations nodig. Alleen zo kan een betrouwbare verbinding tussen de individuele consument, het stroomnet en de energiebedrijven worden gewaarborgd.

Wij willen onderdeel zijn van de ecologische energietransitie. Als innovatieve aanbieder van systemen zijn wij daarom actief bij de ontwikkeling en implementering van nieuwe, slimme stations voor het "smartnet" van de toekomst. Met onze op maat gefabriceerde kalkzandsteenproducten creëren wij bovendien de basis voor de rationele implementatie van de moderne modulaire bouw.

De bedrijvengroep is gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001, het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001, het Gezondheids- en veiligheidsbeheer op het werk DIN ISO 45001, en het managementsysteem ISO/IEC 27001.

1 Y2 A6536 Graeper stationstransport
174 Y2 A4650 Graeper Testimonial Frau aus Buero

Nicole

Teamleider Objecten, Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG

„Voor mij is het belangrijk om in een bedrijvengroep te werken die zich intensief bezighoudt met de energietransitie, die nadenkt over duurzaam leven en daar oplossingen voor bedenkt.“